Choď na obsah Choď na menu
 


Plánované aktivity na šk. rok 2017/2018


 

 

September

Európsky deň jazykov

  • Exkurzia v Britskom centre

  • Exkurzia v Košiciach

 

1.ročník, kvinta

 

Výber žiakov

 

Hodina odučená v externých priestoroch  

Z: učitelia 1.ročníkov,

Z: Pončáková, Monoková

Október

Dni kultúrnej rozmanitosti

 

 

Jazykový kvet

Spelling Bee

Všetky ročníky

spolupráca s PK CJ

G4, G8 – výber

G8

Z: Petrovská, Vašková,

Gožová, Rolíková

 

Z: Monoková

Z: Koščová

November

AO – školské kolo

 

Súťaž v anglickom jazyku (English Race )

G4,G8

 

G4 – 3. a 4. r.

Všetky členky PK AJ – realizácia – po vyučovaní   resp. počas voľných hodín

Z: Pončáková, Monoková

December

Vianočná výstava kníh

Všetky ročníky

Realizuje sa v priestoroch  školy počas hodiny AJ

Z: všetky členky PK

Vybavuje: Koščová

Marec *

Exkurzia – Prešov

Divadelné predstavenie

The Heroes

1. ročník

kvarta – 3. ročník

Počas PFIČ MS

Z: vyučujúci 1. ročníkov

 

Z: všetci

Apríl

 

Raymanov týždeň

Súťaž v hláskovaní anglických slov

(Spelling Bee)

Egghunting – Veľkonočné tradície

Všetky ročníky

1.ročník

 

 

Prima

Z: všetky členky PK

 

Z: Pončáková, Augustínová

 

Z: Koščová, Monoková – realizácia v rámci hodín AJ

Máj

Cesta za pokladom (Treasure Hunt)

3.ročník

Z: Pončáková, Monoková

Počas prijímacích skúšok

September 

-  Jún

 

Ročníkové práce podľa zadania

2. – 3. ročník,    sexta

Prezentácie prác žiakov

Z:PK AJ